• สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
 • Ya&You - SET Social Impact Day 2019
  Ya&You - SET Social Impact Day 2019
 • บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
  บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
 • อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
  อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
 • ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
  ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
 • มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
  มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
  มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
 • ดาวน์โหลด โบรชัวร์
  ดาวน์โหลด โบรชัวร์
 • YaAndYou
 • school-medicines.com
 • internet map
 • ยาแอนด์ยู วิกิ เรียนรู้และแบ่งปัน ร่วมสร้างสรรค์ข้อมูลสุขภาพ
 • YaAndYou Social Network
 • YaAndYou Mobile application
กิจกรรม
การบริหารทรัพยากรสุขภาพด้านยา..

Main Content

การบริหารทรัพยากรสุขภาพด้านยา

ระบบสุขภาพของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โรงพยาบาลต่างๆ ต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้มาตรการจ่ายเงินแบบปลายปิดของผู้ให้ประกันซึ่งใช้กับทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนมีความตระหนักว่าหัวใจของการทำงานก็คือ การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วย ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

ยาเป็นปัจจัยนำเข้าของบริการที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่สูง และมีผลกระทบอย่างมากต่องบดุลของโรงพยาบาล โรงพยาบาลทุกแห่งมีข้อมูลการใช้ยาอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่เอื้อต่อการนำมาประกอบการตัดสินใจ จึงพบว่ามีโรงพยาบาลเพียงน้อยแห่งที่นำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยามาใช้ประกอบการตัดสินใจทั้งในระดับนโยบาย และระดับการรักษาอย่างเต็มที่

ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำข้อมูลการใช้ยาที่โรงพยาบาลเก็บมาแปลงเป็นสารสนเทศที่ตรงประเด็น ถูกต้อง และทันสมัย เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ และได้จัดทำโครงการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โดยในปี 2549 มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ 10 แห่ง และในปี 2550 มีโรงพยาบาลเข้าร่วม 25 แห่ง

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล

โรงพยาบาลที่สนใจบริการการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยา สามารถติดต่อ ศสวย. ได้ที่

โทรศัพท์ 02-621-8992 – 3 หรือ www.psyric.info

ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการการวิเคราะห์ข้อมูล

 
 
ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.), มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)
เลขที่ 1/19 ซอย หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ 1/1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Copyrignt © 2021 :: www.phared.org :: www.psyric.info :: All Right Reserved
::WCAG 2.0 Congratulations! (Level AAA) ! W3C CSS Validator Congratulations! CSS level 3 ! Valid XHTML 1.0 Transitional::