• Ya&You - SET Social Impact Day 2019
  Ya&You - SET Social Impact Day 2019
 • บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
  บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
 • อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
  อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
 • ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
  ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
 • มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
  มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
  มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
 • ดาวน์โหลด โบรชัวร์
  ดาวน์โหลด โบรชัวร์
 • YaAndYou สืบค้นไวอุ่นใจเมื่อใช้ยา
 • ตู้ยาโรงเรียน ให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง
 • ร้านยาออนไลน์ แผนที่ร้านยา ค้นหาร้านยา
 • ยาแอนด์ยู วิกิ เรียนรู้และแบ่งปัน ร่วมสร้างสรรค์ข้อมูลสุขภาพ
 • YaAndYou Social Network
 • YaAndYou Mobile application
ข่าว
กิจกรรม

Main Content
Ya&You - SET Social Impact Day 2019 ส่งเสริมแก้ป้ญหาสังคมอย่างยั่งยืนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงาน SET Social Impact Day 2019 “ออกแบบ ทางออก มหาชน” พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตร สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ งานนี้ทาง website yaandyou.net (Ya&You) ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน 60 ธุรกิจเพื่อสังคม “ด้านสุขภาพ” ที่สร้าง Social Impact ด้วยนวัตกรรมหลากหลายมิติ และสร้างโอกาสทางธุรกิจ วันที่ 17-18 ก.ค. 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ 

มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ” อย่างต่อเนื่องพร้อมต่อยอดเปิดตัว Mobile App น้องใหม่ MyYaAndYou ช่วยเตือนทานยา-ใช้ยาตรงเวลา

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการจัดการความรู้เรื่องยาและสุขภาพ  ระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กับ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา พร้อมแนะนำโมบายแอพพลิเคชั่น “MyYaAndYou” วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:30 น. ณ. หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า เพลินจิต [กำหนดการ]

เว็บไซต์ยากับคุณและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสมทบทุน “กองทุนมูลนิธิ วพย. เพื่อผู้ประสบภัย” เพื่อบริจาค “ชุดยาสู้น้ำท่วม” มูลค่าชุดละ 250 บาท    

ระบบสุขภาพของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โรงพยาบาลต่างๆ ต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้มาตรการจ่ายเงินแบบปลายปิดของผู้ให้ประกันซึ่งใช้กับทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ในสภาวะปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมในระบบสุขภาพของไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แรงกดดันจากการ เปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินจากเดิมที่เป็นแบบปลายเปิด เปลี่ยนเป็นแบบปลายปิดส่งผลให้ผู้บริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลต่างๆ ต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของบริการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ในขณะเดียวกัน การควบคุมค่าใช้จ่าย การลดต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลไม่สามารถละเลยได้

ตัวชี้วัดจัดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนางาน โดยมีประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับระบบยาในโรงพยาบาลแล้ว ปัญหาสำคัญในการเก็บตัวชี้วัด คือการขาดตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานในระดับชาติ แม้ว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะมีตัวชี้วัดการทำงานในระบบยาซึ่งบอกถึงคุณภาพการบริหารจัดการ คุณภาพการให้บริการ และการติดตามการใช้ยาที่คล้ายคลึงกัน แต่ยังมีความแตกต่างในรายละเอียด

มูลนิธิ วพย. เปิดตัวโครงการ "ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้"  กรุงเทพฯ 22 กรกฎาคม 2557 -มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) จัดงานเปิดตัวโครงการ "ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้" ณ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ (TK Park) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อระดมทุนสำหรับจัดซื้อตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น และจัดทำหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคและอาการที่พบบ่อย (ฉบับภาษาไทย-มลายู) เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคตู้ยาในโครงการ ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการ ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร  เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆ ทั้งนี้ มูลนิธิ วพย. มีเป้าหมายมอบตู้ยาที่ออกแบบเป็นตู้ชุดสีม่วง ประดับตราสัญญลักษณ์ฯ พร้อมยาและเวชภัณฑ์ ให้โรงเรียนจำนวน 360 แห่ง ในระยะเวลาโครงการ 3 ปี เพื่อให้นักเรียนได้มียาที่จำเป็นในการใช้ดูแลความเจ็บป่วยเบื้องต้น

 
 
ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.), มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)
128/36 ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ลิขสิทธิ์ © 2019 :: www.phared.org :: www.psyric.info :: สงวนลิขสิทธิ์.
::WCAG 2.0 Congratulations! (Level AAA) ! W3C CSS Validator Congratulations! CSS level 3 ! Valid XHTML 1.0 Transitional::