• สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
 • Ya&You - SET Social Impact Day 2019
  Ya&You - SET Social Impact Day 2019
 • บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
  บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
 • อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
  อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
 • ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
  ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
 • มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
  มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
  มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
 • ดาวน์โหลด โบรชัวร์
  ดาวน์โหลด โบรชัวร์
 • YaAndYou
 • school-medicines.com
 • internet map
 • ยาแอนด์ยู วิกิ เรียนรู้และแบ่งปัน ร่วมสร้างสรรค์ข้อมูลสุขภาพ
 • YaAndYou Social Network
 • YaAndYou Mobile application
ข่าว
มูลนิธิ วพย. เปิดตัวโครงการ ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหว..

Main Content

มูลนิธิ วพย. เปิดตัวโครงการ ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

         

กรุงเทพฯ 22 กรกฎาคม 2557 -มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) จัดงานเปิดตัวโครงการ "ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้" ณ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ (TK Park) อาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อระดมทุนสำหรับจัดซื้อตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น และจัดทำหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคและอาการที่พบบ่อย (ฉบับภาษาไทย-มลายู) เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา(วพย.) ซึ่งเป็นองค์กรทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทางด้านยาและสุขภาพ ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพของห้องพยาบาล รวมถึงการจัดการเรื่องยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ในโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า มีปัญหาขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ขาดความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพอนามัยพื้นฐานและการดูแลรักษาความเจ็บ ป่วยเบื้องต้น ปัญหาความไม่ปลอดภัยของครูและนักเรียนในการเดินทางเพื่อออกไปรับบริการ ณ สถานพยาบาลของรัฐในท้องถิ่น ยังผลให้นักเรียนประสบกับปัญหาด้านสุขอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เป็นจำนวนมาก

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา(วพย.) ได้ ให้การสนับสนุนโรงเรียนต่างๆภายใต้ “โครงการตู้ยาโรงเรียน” ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพื่อให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนและครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีปัญหามากกว่าโรงเรียนทั่วๆไป ได้ทั่วถึงมากขึ้น ทางมูลนิธิจึงได้จัดทำโครงการ "ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้" ขึ้น เป็นโครงการ 3 ปี เพื่อระดมทุนสำหรับจัดซื้อตู้ยา พร้อมยาและเวชภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ พร้อมจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคและอาการที่พบบ่อย” ฉบับ 2 ภาษา คือไทย-มลายู มอบให้โรงเรียน นอกจากนี้ ยังจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดอบรมความรู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขอนามัยและความเจ็บป่วย เบื้องต้นให้กับ ครู อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย โดยโครงการนี้ ทางมูลนิธิได้ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ใน ฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในการเป็นหน่วยงานกลางเพื่อส่งมอบตู้ยา รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ และหนังสือ ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ฯ ที่มีความขาดแคลนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ เยียวยา ทั้งยังเป็นสื่อกลางในการส่งขวัญและกำลังใจจากประชาชนไทยสู่พี่น้องใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย

      สำหรับงานเปิดตัวโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัยประธาน กิตติมศักดิ์และประธานกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของโรงเรียนในการดูแลสุขภาพเยาวชนไทย” พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ โดย ศาสตราจารย์ ภก.ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธาน กรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) ทำพิธีมอบตู้ยา (ครั้งที่ 1) จำนวนทั้งหมด 50 ตู้ พร้อมด้วยยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ผ่านทางกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ฯ จำนวน 25 ตู้ และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขฯ จำนวน 25 ตู้ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป

ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา(วพย.) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนและสนับสนุนโครงการ "ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้" โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ ได้ที่ www.ตู้ยาโรงเรียน.comหรือ โทรศัพท์ 02-612-9220

 
 
ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.), มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)
เลขที่ 1/19 ซอย หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ 1/1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Copyrignt © 2021 :: www.phared.org :: www.psyric.info :: All Right Reserved
::WCAG 2.0 Congratulations! (Level AAA) ! W3C CSS Validator Congratulations! CSS level 3 ! Valid XHTML 1.0 Transitional::