• สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
 • Ya&You - SET Social Impact Day 2019
  Ya&You - SET Social Impact Day 2019
 • บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
  บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
 • อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
  อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
 • ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
  ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
 • มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
  มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
  มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
 • ดาวน์โหลด โบรชัวร์
  ดาวน์โหลด โบรชัวร์
 • YaAndYou สืบค้นไวอุ่นใจเมื่อใช้ยา
 • ตู้ยาโรงเรียน ให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง
 • ร้านยาออนไลน์ แผนที่ร้านยา ค้นหาร้านยา
 • ยาแอนด์ยู วิกิ เรียนรู้และแบ่งปัน ร่วมสร้างสรรค์ข้อมูลสุขภาพ
 • YaAndYou Social Network
 • YaAndYou Mobile application
คำถามที่พบบ่อย
ตัวชี้วัดสำหรับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล (Indicators)..

Main Content

ตัวชี้วัดสำหรับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล (Indicators)

Q: อยากดูรายละเอียด / download ไฟล์ตัวชี้วัด ต้องทำอย่างไร ?

A: ท่านต้องลงทะเบียนสมาชิก เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

Q: อยากแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ได้หรือไม่ ?

A: สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะได้ ผ่าน webboard  ใต้รายละเอียดตัวชี้วัดแต่ละเรื่องในส่วนที่เป็น “view”

 

Q: มีการพัฒนาหรือรายละเอียดตัวชี้วัดด้านอื่นๆ ของงานเภสัชกรรมหรือไม่ ? เช่น การบริบาลเภสัชกรรม เภสัชสนเทศ งานผลิตปราศจากเชื้อ ฯลฯ

A: ตัวชี้วัดที่คณะทำงานโครงการพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ครอบคลุม 11 ด้านของงานเภสัชกรรม ได้แก่

 • การบริหารจัดการทั่วไป (general management)
 • การบริหารเวชภัณฑ์ (inventory management)
 • การบริการจ่ายา (dispensing service)
 • ความคลาดเคลื่อนทางยา (medication errors)
 • การใช้ยา (drug utilization)
 • การประเมินการใช้ยา (drug use evaluation)
 • การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug reactions)
 • การบริบาลเภสัชกรรม (pharmaceutical care)
 • เภสัชสนเทศ (drug information service)
 • การผลิตยาเตรียมเฉพาะราย (extemporaneous preparation)
 • การวิจัย (research)

ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าว ต้องผ่านการทดลองและประเมิน เพื่อปรับปรุง ให้สามารถนำไปใช้ได้ ในสถานการณ์จริง ก่อนที่จะเผยแพร่ในวงกว้าง โดยตัวชี้วัดบางส่วน อยู่ในโครงการทดลองใช้ และประเมินผลระยะที่ 1 ส่วนตัวชี้วัดตัวอื่นๆ จะทยอยเข้าสู่โครงการทดลองใช้ในระยะถัดไป

 

Q: มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลตัวชี้วัดหรือไม่ ?

A: หลังจากได้ตัวชี้วัดที่ผ่านการทดลองใช้และปรับปรุง ให้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงแล้ว ศสวย. มีแผนที่จะพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดทางอิเลคทรอนิกส์ ผ่าน website เพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับสถานพยาบาลในการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมรายงานผลตัวชี้วัด ตลอดจนเห็นภาพรวมผลตัวชี้วัดระดับประเทศ

 

 

 
 
ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.), มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)
เลขที่ 1/19 ซอย หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ 1/1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Copyrignt © 2021 :: www.phared.org :: www.psyric.info :: All Right Reserved
::WCAG 2.0 Congratulations! (Level AAA) ! W3C CSS Validator Congratulations! CSS level 3 ! Valid XHTML 1.0 Transitional::