• สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
 • Ya&You - SET Social Impact Day 2019
  Ya&You - SET Social Impact Day 2019
 • บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
  บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
 • อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
  อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
 • ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
  ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
 • มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
  มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
  มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
 • ดาวน์โหลด โบรชัวร์
  ดาวน์โหลด โบรชัวร์
 • YaAndYou
 • school-medicines.com
 • internet map
 • ยาแอนด์ยู วิกิ เรียนรู้และแบ่งปัน ร่วมสร้างสรรค์ข้อมูลสุขภาพ
 • YaAndYou Social Network
 • YaAndYou Mobile application
เกี่ยวกับเรา
ความเป็นมาและเป้าหมาย..

Main Content

ความเป็นมาและเป้าหมาย

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงระบบ ให้เกิดการสร้างความรู้และแปลงความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆของระบบยาและระบบสุขภาพ ด้วยความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการตัดสินใจนโยบายยาและการใช้ยาอย่างเหมาะสม (rational policy-making and rational use of drugs) และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ (knowledge society)

มูลนิธิวพย.ทำหน้าที่จัดการความรู้ของระบบยาอย่างครบวงจร โดยดำเนินการทบทวน สำรวจ วิจัย พัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ด้านต่างๆ โดยสนับสนุนผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารสถานพยาบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง บุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และบุคคลทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์

กิจกรรมการสร้างฐานความรู้ (knowledge base) ในระยะแรกดำเนินการภายใต้ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.) มาตั้งแต่พ.ศ. 2546 ต่อมา ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิวพย.) โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในปีพ.ศ. 2550 โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นพ. เกษม วัฒนชัย เป็นประธานกรรมการผู้ก่อตั้ง มูลนิธิวพย.เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยไม่แสวงกำไร

 
 
ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.), มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)
เลขที่ 1/19 ซอย หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ 1/1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Copyrignt © 2021 :: www.phared.org :: www.psyric.info :: All Right Reserved
::WCAG 2.0 Congratulations! (Level AAA) ! W3C CSS Validator Congratulations! CSS level 3 ! Valid XHTML 1.0 Transitional::