แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม

แบบตอบรับการเข้าอบรมการให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง
โครงการตู้ยาโรงเรียน ปีที่ 3 ครั้งที่ 2
วันที่ xxxxx เวลา 8:00-15:30 น.
ปราจีนบุรี
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และยืนยันการลงทะเบียน หากต้องการแก้ไขข้อมูลกรุณากดปุ่มแก้ไขด้านล่าง และกดปุ่มยืนยัน เพื่อลงทะเบียนเข้าอบรม


ชื่อโรงเรียน หรือ หน่วยงาน

  • โรงเรียน :
  • สังกัด :

ที่ตั้งโรงเรียน หรือ หน่วยงาน

  • ที่อยู่ :
  • เขต/อำเภอ :
  • จังหวัด :
  • รหัสไปรษณีย์ :
  • โทรศัพท์ :
  • โทรศัพท์มือถือ :
  • แฟกซ์ :
  • Email :

รายชื่อผู้เข้าอบรม

Security Code

โปรดใส่ตัวอักษรในภาพที่เห็นลงในกล่องด้านข้าง
?


Pharmaceutical System Research and Development Foundation (PhaReD)
Pharmaceutical System Research & Intelligence Center (PSyRIC)
128/36 Payatai Plaza Building 4th Floor Payatai Plaza Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand Tel : 6626129220 Fax : 6626129221
Copyrignt © 2011 :: www.psyric.info :: All Right Reserved